บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด"

บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับก่อสร้างอาคารสถานีบริการน้ำมันสถานีบริการแก๊ส

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด


18 ซอยพระรามเก้า 46 (ถนนเสรี 8) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

18 ซอยพระรามเก้า 46 (ถนนเสรี 8) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558031858
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*