บริษัท แดยัง-ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แดยัง-ไทย จำกัด"

บริษัท แดยัง-ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แดยัง-ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แดยัง-ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายอาหาร เครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แดยัง-ไทย จำกัด


600/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แดยัง-ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

600/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท แดยัง-ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แดยัง-ไทย จำกัด

ได้แก่ 0105558031939
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แดยัง-ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แดยัง-ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*