บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด"

บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการบัญชี การทำบัญชี วางระบบบัญชี การตรวจบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด


39/192 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/192 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ได้แก่ 0105558032064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สำนักงานจิณณาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*