บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด"

บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการ์ตูนออนไลน์รับจ้างจัดทำจำหน่ายการ์ตูนออนไลน์ผ่านทางแอพสโตร์หรือทางอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด


33 ซอยสุขุมวิท 44/1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

33 ซอยสุขุมวิท 44/1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด

ได้แก่ 0105558032293
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*