บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด"

บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ ให้คำแนะนำด้านการขายและการบริหารให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด


25/2 ซอยเทเวศร์ 1 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/2 ซอยเทเวศร์ 1 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558032382
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเค บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*