บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด"

บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อประกอบกิจการห้องพักพื้นที่ร้านค้าพื้นที่ว่างให้เช่ารวมถึงให้บริการด้านสาธารณูปโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด


21,23,25 ซอยรามคำแหง 24 แยก 30 (หมู่บ้านศิขรินทร์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

21,23,25 ซอยรามคำแหง 24 แยก 30 (หมู่บ้านศิขรินทร์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558032714
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพดเม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*