บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัด"

บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่วการสันทนาการการพักผ่อนและการเดินทาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัด


128/212 ซอยอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

128/212 ซอยอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558032871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจดแกลเลอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*