บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำ เดินระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่อมแซมเครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


39/220 ซอยพระยาสุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/220 ซอยพระยาสุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558032889
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นที เทคโนโลยี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*