บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัด"

บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น สุรา เบียร์ ยาสูบ บุหรี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัด


3 ซอยพระรามเก้า 53 (วิเศษสุข 5) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยพระรามเก้า 53 (วิเศษสุข 5) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558032927
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทริปเปิ้ล บาร์เรลส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*