บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัด"

บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต ประกอบติดตั้ง รับจ้าง ซ่อมแซม รับออกแบบคำนวณ ควบคุมงานและรับเหมาซึ่งอุปกรณ์การตกแต่งภายในภายนอก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัด


1134/131 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

1134/131 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัด

ได้แก่ 0105558032960
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรศิลป์ อินทีเรีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*