บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัด"

บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการ ขนส่ง ขนย้าย เครื่องจักรกล สินค้าประเภทงานเหล็ก โดยรถเทรลเลอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัด


63/44 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/44 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558033061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตระการตายิ่งเจริญเทรลเลอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*