บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัด"

บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า เช่าซื้อ บริการ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัด


233 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัด ตั้งอยู่ที่

233 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัด

ได้แก่ 0105558033494
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี ดับเบิลยู เค พร็อพเพอร์ตี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*