บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัด"

บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัด


224/9 หมู่บ้านประชากรไทย ซอยลาดพร้าว 93(โชคชัย3) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

224/9 หมู่บ้านประชากรไทย ซอยลาดพร้าว 93(โชคชัย3) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558033532
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวีทเนสซาวด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*