บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด"

บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำโครงการอาคารชุด คอนโดมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด


269 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

269 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด

ได้แก่ 0105558033575
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฮมสุขุมวิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*