บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด"

บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด


27 ซอยเจริญนคร 16 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

27 ซอยเจริญนคร 16 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558033648
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี-ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*