บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด"

บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด


11 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 23 แยก 2 ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

11 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 23 แยก 2 ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558033656
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมาร์ท เวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*