บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าดอกไม้ ใบไม้ พันธุ์ไม้ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัด


1 ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 16 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 16 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558033664
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู๊ดฟลาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*