บริษัท วี เฟท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี เฟท จำกัด"

บริษัท วี เฟท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี เฟท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี เฟท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้าส่งออก ดอกไม้ พันธุ์ไม้ ใบไม้ ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี เฟท จำกัด


26/6 ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 15 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี เฟท จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/6 ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 15 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท วี เฟท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี เฟท จำกัด

ได้แก่ 0105558033729
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี เฟท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี เฟท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*