บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด"

บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการเครื่องทำความเย็น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด


18/12 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ อ่อนนุช-สวนหลวง ซอยเฉลิมพระเกียรติร.๙ ซ.62 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/12 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ อ่อนนุช-สวนหลวง ซอยเฉลิมพระเกียรติร.๙ ซ.62 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0105558033818
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*