บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัด


37/12 หมู่ที่ 18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/12 หมู่ที่ 18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558033958
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อนัญญา โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*