บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัด"

บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สั่งเข้ามาจำหน่านในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัด


104/6 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

104/6 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัด

ได้แก่ 0105558034016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.อี. โอเวอร์ซีส์ ไทชาเน็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*