บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัด"

บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกยางรถยนต์ นำเข้าส่งออกยางรถยนต์และอุปกรณ์ล้อแมกซ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัด


35/23-25 หมู่ที่ 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/23-25 หมู่ที่ 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัด

ได้แก่ 0105558034105
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นพี ไทร์ (ล้อทอง) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*