บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างจัดสร้าง ผลิต การ์ตูนทั้งสื่อภาพยนตร์ โฆษณา วิดีโอ เกมส์ สิ่งพิมพ์อื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัด


51 ซอยทุ่งมังกร 22 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

51 ซอยทุ่งมังกร 22 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0105558034237
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*