บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัด"

บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัด


70/4 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัด ตั้งอยู่ที่

70/4 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัด

ได้แก่ 0105558034300
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟลายอิ้งฟิชสาย 3 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*