บริษัท วินทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วินทรี จำกัด"

บริษัท วินทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วินทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วินทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วินทรี จำกัด


166 หมู่บ้านอิมพีเรียลพาร์ค ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วินทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

166 หมู่บ้านอิมพีเรียลพาร์ค ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท วินทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วินทรี จำกัด

ได้แก่ 0105558034334
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วินทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วินทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*