บริษัท มัลติ โซล่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัลติ โซล่า จำกัด"

บริษัท มัลติ โซล่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัลติ โซล่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัลติ โซล่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัลติ โซล่า จำกัด


8/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัลติ โซล่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท มัลติ โซล่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัลติ โซล่า จำกัด

ได้แก่ 0105558034652
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัลติ โซล่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัลติ โซล่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*