บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัด"

บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างทำเพลท สื่อสิ่งพิมพ์ พิมพ์งานดิจิตตอล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัด


62/233 ซอยเสรีไทย 72 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/233 ซอยเสรีไทย 72 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัด

ได้แก่ 0105558034814
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 24 ดิจิตอล เพลท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*