บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัด"

บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งชนิดสด แช่แข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัด


73 ซอยทุ่งมังกร 22 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

73 ซอยทุ่งมังกร 22 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558034849
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกกิ ฟู้ดดี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*