บริษัท โมโต แมน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมโต แมน จำกัด"

บริษัท โมโต แมน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมโต แมน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมโต แมน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเชื้อเพลิงสารเคมีฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมโต แมน จำกัด


184 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมโต แมน จำกัด ตั้งอยู่ที่

184 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท โมโต แมน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมโต แมน จำกัด

ได้แก่ 0105558034954
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมโต แมน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมโต แมน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*