บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การประกอบดัดแปลงแก้ไขซ่อมแซมสินค้าตามวัตถุประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัด


1301/20 ซอยวชิรธรรมสาธิต57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1301/20 ซอยวชิรธรรมสาธิต57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558035021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีบี แกรนด์ คัสตอม โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*