บริษัท ยูนาส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนาส จำกัด"

บริษัท ยูนาส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนาส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนาส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิารรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนาส จำกัด


38 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนาส จำกัด ตั้งอยู่ที่

38 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนาส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนาส จำกัด

ได้แก่ 0105558035039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนาส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนาส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*