บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด"

บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม ตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด


77 ตรอกสีดา แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

77 ตรอกสีดา แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558035047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*