บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำการค้าพืชไร่ผลไม้รวมถึงพันธ์พืชค้าไม้ค้ายางดิบค้ากล้องถ่ายรูปนาฬิการแว่นตา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัด


102/9 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

102/9 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105558035179
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพชรคู่ อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*