บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการงานกลึงไสกัดเจาะมิลลิ่งคว้านเจียรนัยบาล้านซ์ชิ้นงานชิ้นส่วนเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


6 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แยก 19 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แยก 19 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558035268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สหมิตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*