บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด"

บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจซื้อขายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด


49/499 ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/499 ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558035489
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรนโบว์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*