บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด"

บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปและนำเข้าและส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด


555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด

ได้แก่ 0105558035543
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*