บริษัท วิภูรัตน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิภูรัตน์ จำกัด"

บริษัท วิภูรัตน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิภูรัตน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิภูรัตน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิภูรัตน์ จำกัด


169 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิภูรัตน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

169 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท วิภูรัตน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิภูรัตน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558035659
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิภูรัตน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิภูรัตน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*