บริษัท เพรพ แลบ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพรพ แลบ จำกัด"

บริษัท เพรพ แลบ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพรพ แลบ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพรพ แลบ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตฟันปลอมพอร์ซเลน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพรพ แลบ จำกัด


718/18 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพรพ แลบ จำกัด ตั้งอยู่ที่

718/18 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เพรพ แลบ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพรพ แลบ จำกัด

ได้แก่ 0105558035705
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพรพ แลบ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพรพ แลบ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*