บริษัท บีโวลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีโวลูชั่น จำกัด"

บริษัท บีโวลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีโวลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีโวลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย เผยแพร่ สิ่งพิมพ์ ทุกประเภท รวมถึงสื่อดิจิตอลทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีโวลูชั่น จำกัด


119/3-4 ซอยเฉลิมหล้า ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีโวลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/3-4 ซอยเฉลิมหล้า ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท บีโวลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีโวลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558036043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีโวลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีโวลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*