บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัด"

บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ค้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัด


91/71 หมู่บ้านรุ่งพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/71 หมู่บ้านรุ่งพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558036086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรหฤษฎ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*