บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด"

บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการกำกับดูแลและหรือการให้บริการบริษัทในเครือในด้านต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด


191/38 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

191/38 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด

ได้แก่ 0105558036299
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*