บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด"

บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด


12/97 หมู่ที่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/97 หมู่ที่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด

ได้แก่ 0105558036388
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกษราพร คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*