บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัด"

บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรงานก่อสร้างงานคอนกรีต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัด


289/17 ซอยร่มเหล้า 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

289/17 ซอยร่มเหล้า 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัด

ได้แก่ 0105558036442
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดฟท์เคมิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*