บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการออกกำลังกายทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด


3788/11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3788/11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0105558036485
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัสเซิลเดฟเวอล็อปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*