บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัด"

บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย เสื้อผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัด


151/875 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

151/875 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558036558
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูโทเปีย โค๊ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*