บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัด"

บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโฆษณาด้วยสื่อโฆษณาทุกประการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัด


76 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

76 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558036761
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สี่กายสิทธิ์ ครีเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*