บริษัท บีโมทีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีโมทีฟ จำกัด"

บริษัท บีโมทีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีโมทีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีโมทีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการอบรมความรู้แก่บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับจินตคณิต คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีโมทีฟ จำกัด


942/126 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

942/126 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท บีโมทีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีโมทีฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558036876
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีโมทีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีโมทีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*