บริษัท ณ เสรณี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณ เสรณี จำกัด"

บริษัท ณ เสรณี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณ เสรณี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณ เสรณี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สำหรับควบคุมประจุไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณ เสรณี จำกัด


13 ซอยวชิรธรรมสาธิต 53 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณ เสรณี จำกัด ตั้งอยู่ที่

13 ซอยวชิรธรรมสาธิต 53 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ณ เสรณี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณ เสรณี จำกัด

ได้แก่ 0105558037066
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณ เสรณี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณ เสรณี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*