บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด"

บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด


75/43 ซอยร่มเกล้า 1 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/43 ซอยร่มเกล้า 1 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด

ได้แก่ 0105558037082
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*