บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตเสื้อชั้นนอก(ยกเว้นเครื่องแต่งกายจากขนสัตว์)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัด


303 หมู่บ้านกฤษดานคร 18 ซอยอัญมณี 25 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

303 หมู่บ้านกฤษดานคร 18 ซอยอัญมณี 25 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0105558037171
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ แอดฮอค สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*